ยินดีต้อนรับเข้าสูู่เว็บบล๊อกของนางสาวศศิธร ปราศทลิท โรงเรียนบ้านแม่โพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวศศิธร  ปราศทลิท นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บล็อกนี้ใช้สำหรับประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในปีการศึกษา2555 ณ โรงเรียนบ้านแม่โพ ดิฉันได้ทำการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำการสอนรายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น